banner
wstęga

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Jaka to sieć - Sprawdź w jakiej sieci jest numer

Tu także sprawdzisz czy numer zmieniał operatora.

 Wpisz numer i sprawdź operatora

 

Wpisz numer komórkowy lub stacjonarny (9cyfr) np. 500600700

 

Uwaga! Operatorem sieci nju mobile jest Orange. Analogicznie dla sieci Plush operatorem jest Pollkomtel, dla Red Bull Mobile - P4 a dla Heyah - T-Mobile.  Więcej informacji o sieciach tu 

 

 Twój telefon - szybki audyt

Nie rozpoznano telefonu.

Od kiedy, pojawiła się możliwość przenoszenia numerów pomiędzy sieciami, pojawił się problem z identyfikacją tych sieci na podstawie numeru. Wcześniej pierwsze cyfry numeru określały nam jaka to sieć obsługuje dany numer. Obecnie znając numer abonenta nie mamy pewności w jakiej sieci się on znajduje. 

 

Rozpoznawanie sub-sieci i operatorów  wirtualnych MVNO

Operator wirtualny MVNO (Mobile Virtual Network Operator) to podmiot, który oferuje usługi telefonii komórkowej i/lub mobilnego internetu na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej (stacje bazowe, przekaźnikowe itp.) innego operatora. Największym na świecie operatorem wirtualnym jest Virgin Mobile, który jest również obecny w Polsce. Niektórzy operatorzy posiadający własną infrastrukturę jak na przykład Orange Polska S.A. czy P4 oprócz podstawowych sieci jak Orange czy sieć Play tworzą także sub-sieci równoległe jak np. sieć nju mobile czy Red Bull Mobile. Sprawdzając numer z takiej sub-sieci otrzymamy jedynie informacje o operatorze głównym.

 

Skąd wziął się numer naszego telefonu?

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne to Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej. Zasady przydzielania określonych puli numerów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych reguluje odpowiednie rozporządzenie. Operatorzy uzyskują przydział numeracji na podstawie złożonego do UKE wniosku. Jeszcze do końca 2004 roku numery telefonów komórkowych były przypisane na stałe do operatora. Rozpoznanie jaka siec czy też w jakiej sieci funkcjonuje określony numer komórkowy było stosunkowo proste, ponieważ poszczególni operatorzy mieli przydzielone całe pule numeracyjne określone jedną, dwiema lub trzema pierwszymi cyframi numeru. Znając numer telefonu komórkowego można było od razu stwierdzić, jaka to sieć. Pod koniec 2004 roku sytuacja ta uległa zmianie z powodu wprowadzenia w większości krajów Unii Europejskiej a także w Polsce prawa abonenta do zachowania swojego numeru. Była to pewnego rodzaju rewolucja zwiększająca pozycję abonenta w stosunku do operatora telekomunikacyjnego. Od tej pory abonent miał prawo do usługi umożliwiającej przeniesienie swojego numeru do innego operatora czyli mógł ,,przejść" do innego operatora zachowując swój dotychczasowy numer. Prawo abonenta do zachowania numeru telefonu przy zmianie operatora telekomunikacyjnego wpłynęło w znaczący sposób na wzrost konkurencyjności pomiędzy operatorami. Numer telefonu przestał być własnością Operatora a stał się naprawdę własnością i wizytówką klienta. 

karty sim

Kto wie jaka siec obsługuje dany numer?

Do niedawna informacje o przeniesionych numerach przechowywane były tylko w bazach danych operatorów GSM. Informacja w jakiej sieci komórkowej był dany numer przekazywana była pomiędzy operatorami w ramach sygnalizacji w procesie nawiązywania połączania. Jeżeli pierwszy raz dany numer był przydzielony do konkretnego Operatora to cały czas operator był zobowiązany przekazywać informację (w ramach określonej sygnalizacji) o przynależności danego numeru do określonej sieci. W 2011 roku uruchomiona została tzw. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Celem projektu PLI CBD było umożliwienie automatycznego  pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) a także usprawnienie usługi przenoszenia numerów przy zmianie operatora. Platforma ta pełni jednocześnie funkcję centralnej bazy numerów przeniesionych. Rozwiązanie toznacznie skróciło czas reakcji służb ratunkowych dzięki możliwości szybkiego zlokalizowania miejsca zdarzenia. W założeniu tego systemu było także usprawnienie procedur między operatorami związanych z przeniesieniem numeru. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne Operatorzy byli zobowiązani są do dostosowania swoich systemów teleinformatycznych do systemu PLI CBD oraz do przekazywania danych do tego systemu.

banner super-sim

 

Po co nam informacja jaka sieć obsługuje dany numer ?

Informacja w jakiej sieci funkcjonuje dany numer może okazać się dla nas całkiem istotna. Jest to związane z częstym funkcjonowaniem w ofertach na kartę takich usług jak np. "Darmowe rozmowy i SMS-y wewnątrz sieci". Jeśli chcemy korzystać z takiej usługi pomiędzy członkami rodziny to ważne jest aby wszyscy członkowie tej rodziny posiadali numer z tej samej sieci. Jeżeli większość naszych znajomych a w tym rodzina należy do sieci określonego operatora to należałoby się zastanowić nad wybraniem właśnie tego operatora. Bezpłatne połączenia w ramach jednej sieci występowały w takich promocjach jak ,,Stan darmowy w Play" czy "Za darmo w Orange".

 

Już prawie 2 miliony abonentów zmienia operatora w ciągu roku.

Z informacji UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) wynika , że w 2018 roku ponad 1,88 mln abonentów zmieniło operatora telekomunikacyjnego. W ostatnich latach dane te były na podobnym poziomie. Wynika z tego, że z upływem czasu ilość numerów przeniesionych będzie stanowiła znaczący udział w ogólnej ilości numerów telefonicznych w Polsce. Od faktu jaka to sieć komórkowa obsługuje dany numer może zależeć koszt rozmowy. W przeszłości dużym problemem było istnienie dużego zróżnicowanie stawek za połączania pomiędzy poszczególnymi operatorami. Od pewnego czasu stawki te się wyrównały dzięki wprowadzeniu jednolitych stawek MTR dla wszystkich głównych operatorów.

 

Jaka to siec - aspekty techniczne

Połączenia pomiędzy abonentami fizycznie realizują urządzenia techniczne nazywane centralami telefonicznymi. Przed zestawieniem połączenia od abonenta A do abonenta B centrala telefoniczna abonenta inicjującego połączenie musi ustalić, jaka to siec obsługuje wybrany przez abonenta A numer. Centrala telefoniczna musi to ustalić, aby skierować połączenie do właściwej sieci. W tym celu centrale wykonują określone połączenia i komunikują się między sobą za pomocą odpowiedniej sygnalizacji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z numerem przeniesionym to możemy tu określić tak zwaną sieć dawcy i sieć biorcy.
Siec dawcy - jest to sieć operatora, który jako pierwszy otrzymał do dyspozycji dany numer ( przydział numeracji przez UKE). Abonent może wielokrotnie zmieniać sieć operatora natomiast dawcą jest zawsze operator pierwszy w tym łańcuchu.
Sieć biorcy - jest to sieć, która aktualnie obsługuje dany numer.

Zestawienie połączenia przez centralę telefoniczną od abonenta A do abonenta B który jest abonentem przeniesionym do innej sieci może być zrealizowane na kilka następujących sposobów:

  • Metoda OR ( Onward Routing) - centrala abonenta A ( inicjującego połączenie) zestawia połączenie do sieci dawcy na podstawie informacji o pierwotnie przydzielonych numerach. Centrala w sieci dawcy sprawdza i stwierdza, że numer został przeniesiony. Następnie sprawdza własną bazę numerów przeniesionych, określa jaka to sieć i zestawia dalej połączenie do sieci biorcy. Jest to dość nieekonomiczne rozwiązanie, ponieważ cały czas utrzymywane są połączenia pomiędzy trzema centralami.
  • Metoda CDB (Call drop back) - centrala abonenta inicjującego połączenie wysyła zapytanie w ramach sygnalizacji międzycentralowej do sieci dawcy. Centrala dawcy po stwierdzeniu, że numer abonenta B został przeniesiony do innej sieci, odsyła tą informację wraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi aktualnej sieci biorcy. Mając te dane centrala abonenta A zestawia połączenie bezpośrednio do sieci abonenta B bez angażowania zasobów sieci dawcy. Wszystkie 3 centrale telefoniczne muszą posługiwać się sygnalizacją SS7
  • Metoda QoR ( Query on Release) - podobnie jak w poprzednim przypadku najpierw kierowane jest zapytanie do centrali dawcy. Po uzyskaniu informacji jaka sieć obsługuje abonenta B centrala abonenta A wysyła zapytanie do centralnej bazy danych numerów przeniesionych. Po uzyskaniu odpowiednich danych z tej bazy centrala zestawia właściwe połączenie do sieci biorcy
  • Metoda ACQ ( All Call Query) - przed każdym zestawieniem połączenia centrala abonenta A wysyła zapytanie do centralnej bazy numerów przeniesionych jaka siec obsługuje numer abonenta B i dopiero po otrzymaniu właściwych informacji zestawia połączenie do właściwej sieci

 

Jak widać z przedstawionych wyżej informacji utworzona przez UKE Centralna baza numerów przeniesionych pełni bardzo ważną rolę. Dodatkowo odciąża Operatorów od konieczności utrzymywania własnych baz dotyczących numerów pierwotnie im przydzielonych. Usprawnia to również sam proces gromadzenia informacji o numerach przeniesionych zwłaszcza o takich numerach, które zmieniły operatora więcej niż jeden raz.

 

*** Kopiowanie tekstu zabronione***

 

 

.
baner reklamowy-5

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów

baner reklamowy-4
Ta strona używa cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

.