banner
Rozmawiaj taniej przez komórkę
Wybierz ofertę tylko SIM
wstęga

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Krótki słownik określeń telekomunikacyjnych

W celu lepszego zrozumienia pewnych wyrażeń i pojęć branżowych występujących w dziedzinie telekomunikacji opracowaliśmy krótki słowniczek najważniejszych pojęć:


Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny który, ogólnie mówiąc, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną (linie,sieci, urządzenia stanowiące razem publiczną sieć telekom.) Operator może oczywiście być uprawniony do świadczenia usług  telekomunikacyjnych


Dostawca Usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Proszę zauważyć , że Dostawca Usług nie musi posiadać własnej infrastruktury - może korzystać z infrastruktury innego Operatora


Operator wirtualny (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) - przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący swoim klientom usługi związane z telefonią komórkową na bazie infrastruktury teleinformatycznej należącej do innego Operatora, nazywanego w tym kontekście Operatorem infrastrukturalnym


Abonament - usługa polegająca na zapewnieniu Abonentowi gotowości Operatora (Dostawcy Usług) do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz umożliwieniu  Abonentowi korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.


Abonent - osoba, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i korzysta z Abonamentu.


Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie oraz nie korzystająca z Abonamentu (nazywany równiez abonentem pre-paid)


Stacjonarny Numer Telefonu - numer w formacie: AB XXX XX XX, gdzie AB to numer kierunkowy geograficznej strefy numeracyjnej, np. 22 dla Warszawy.Oferta bez-terminalowa - oferta bez telefonu


Strefa Stacjonarna - strefa mieszcząca się na obszarze dostępności usług, której środek stanowi lokalizacja wskazana w Umowie, o promieniu wynoszącym około 500 metrów (inaczej: strefa obejmująca jedną stację bazową GSM).


Stacjonarny Numer Telefonu - numer w formacie: AB XXX XX XX, gdzie AB to numer kierunkowy geograficznej strefy numeracyjnej, np. 22 dla Warszawy.

Prepaid (ang. pre - przed, paid - opłacony), sprzedaż przed-płacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa jednej z ofert sieci telefonii komórkowej, polegającej na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfowych. Opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten waha się od dwóch do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Po tym okresie konieczne jest ponowne uzupełnienie konta. Jednostki są odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie konta i odnowienie limitu jednostek następuje po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty prepaid jest brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem.


Postpaid - zwany również systemem abonamentowym. System nabywania usług , za które płacimy po skorzystaniu z nich. Opłaty naliczane są cyklicznie (np. co miesiąc), zazwyczaj w formie tzw. abonamentu.


Przedsiębiorca telekomunikacyjny   - przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług",
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących,zwany jest "operatorem";


Okres rozliczeniowy - to okres zazwyczaj miesięczny  rozpoczynający się we wskazanym przez Operatora w rachunku telefonicznym dniu miesiąca i kończący się w dniu poprzedzającym ten dzień w kolejnym miesiącu kalendarzowym lub w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli w kolejnym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia. Okres rozliczeniowy to przedział czasowy, za który została wystawiona faktura.
Orange dokonuje rozliczenia za świadczone usługi w stałych okresach. Numer abonencki jest przypisany do jednego z tych okresów. Jest ich 10 i rozpoczynają się od dni miesiąca: 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19, 24, 26, 29
Przykład: jeśli okres rozliczeniowy zaczyna się 4-go, to: 4-ty dzień miesiąca jest dniem, kiedy Abonent ma pełny pakiet minut. Oznacza to, że 3-go dnia miesiąca o godzinie 23:59:59 kończy się  okres rozliczeniowy.


dzień upływu okresu wypowiedzenia - przedział czasu obejmujący 24 godziny pomiędzy godziną 0:00 a godziną 24:00 oznaczonego dnia kalendarzowego, który jest ostatnim dniem obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.


numer geograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci.


publiczna sieć telefoniczna - publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych.


publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.


publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników.


ruchoma publiczna sieć telefoniczna - publiczna sieć telefonicznąa w której zakończenia nie mają stałej lokalizacji.


stacjonarna publiczna sieć telefoniczna - publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację.

 

świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług.

bannerbanner
.
baner reklamowy-5

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów

baner reklamowy-4
Ta strona używa cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

.