Prezentujemy rankingi najbardziej popularnych tabletów w krajowych serwisach sprzedażowych

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

 

Sieci komórkowe w Polsce

Często pada pytanie: ile mamy sieci komórkowych w Polsce i która sieć komórkowa jest najlepsza? Czy operator komórkowy oznacza to samo co sieć komórkowa?  Co to jest operator wirtualny i czy warto wybrać jego ofertę? Odpowiedź na te pytania wcale nie jest prosta  i  nie może być jednoznaczna.

 

Trochę teorii aby uporządkować nazewnictwo branżowe.

Definicje określone w ustawie Prawo Telekomunikacyjne

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne definiuje podstawowe określenia w branży telekomunikacyjnej. Niestety niektóre określenie rozmijają się z potocznym ich rozumieniem. Pozostają również rozbieżności polskich określeń z terminologią angielskojęzyczną. Na przykład  ,,operator  telekomunikacyjny”  według ustawy Prawo telekomunikacyjne jest to przedsiębiorca telekomunikacyjny, który uruchamia, eksploatuje i nadzoruje  sieci telekomunikacyjne. Przedsiębiorca uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych nazwany jest w ustawie Dostawcą Usług. Wynika z tego, że Operator to podmiot który posiada infrastrukturę telekomunikacyjną. Operator może być jednocześnie Dostawcą Usług.

Zatem tzw. operator wirtualny  wg polskiej ustawy nie jest operatorem a jedynie Dostawcą Usług.

Sieć telekomunikacyjna wg ustawy to – systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów.  Wynika z tego, że operatorzy wirtulani nie posiadają sieci telekomunikacyjnej. Sieć telekomunikacyjną posiadają jedynie podmioty  zdefiniowane w ustawie jako Operatorzy (Orange Polska SA, P4, T-Mobile Polska, Polkomtel, Mobyland itd.)

Terminologia angielskojęzyczna

Operator to Mobile Network Operator w skrócie MNO. Określenie oznacza dostawcę usług mobilnych lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Operator MNO musi posiadać lub kontrolować infrastrukturę telekomunikacyjną.

Operator wirtualny - MVNO (Mobile Virtual Network Operator) to Przedsiębiorca Telekomunikacyjny oferujący swoim klientom usługi telefonii komórkowej na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do innego operatora infrastrukturalnego

Terminologia potoczna

W języku potocznym wyrażenie sieć komórkowa nie oznacza sieci telekomunikacyjnej w sensie ustawowym a rozumiane jest w kontekscie sieci handlowej czy dystrybucyjnej. Sieci te działają pod określoną marką handlową. Na przykład sieć komórkowa Virgin oznacza sieć dystrybucyjną telefonii komórkowej działającej pod marką Virgin.

Potocznie przyjęło się również w naszym kraju używanie takich określeń jak operator infrastrukturalny i operator wirtualny chociaż wiadomo, że sama już nazwa Operator definiuje fakt posiadania infrastruktury telekomunikacyjnej. Słowo Operator używane jest także bardzo często w stosunku do wszystkich Dostawców Usług telekomunikacyjnych. Operator wirtualny oznacza Przedsiębiorcę (firmę), która jest właścicielem komórkowej sieci dystrybucyjnej działającej pod określoną marką handlową.

Jak zaprezentować sieci komórkowe w Polsce ?

Mając na względzie różnice w terminologii najbezpieczniej będzie podzielić Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych w Polsce na następujące kategorie:

  1.  - Operatorzy MNO - najważniejsi to Orange Polska SA, Polkomtel, T-Mobile Polska,  P4 i Areo2
  2.  - Operatorzy wirtualni MVNO

Do wyszczególnionych w ten sposób operatorów MNO i MVNO można przyporządkować jedną lub więcej sieci komórkowych działających pod określoną marką handlową.


Wykaz ważniejszych operatorów wirtualnych MVNO

Operator wirtualny MVNO Operator infrastrukruralny MNO Marka - nazwa sieci Logo sieci Data uruchomienia
FM Group Mobile Polkomtel FM Group Mobile 5.10.2009
Cyfrowy Polsat Polkomtel, Sferia, Mobyland Cyfrowy Polsat 30.06.2008
Aspiro S.Aa Polkomtel mBank mobile 13.12.2006
Netia P4 Netia IX 2008
Telefonia Dialog Polkomtel Diallo 1.02.2010
Lycamobile Polkomtel Lycamobile 1.11.2011
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. Polkomtel W naszej Rodzinie 3.12.2011
Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. P4 Virgin Mobile 16.08.2012
Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. Polkomtel Klucz Mobile 17.04.2013
Telestrada S.A. Polkomtel lajt mobile 2.05.2013
Truphone P4,T-Mobile Polska Truphone 26.09.2013
Lebara Poland Limited Polkomtel Lebara Mobile 1.12.2013
Mobile Vikings Poland P4,T-Mobile Polska Mobile Vikings 4.12.2013

 

Sieci komórkowe alternatywne, drugoplanowe

Pozostał jeszcze jeden nie określony wyżej rodzaj dystrybucji usług telefonii komórkowej. Są to usługi Operatorów MNO pod obcymi lub alternatywnymi markami. W tym przypadku Operator MNO tworzy nową sieć dystrybucyjną działającą pod inną niezależną marką handlową.  Sieci takie nazywa się często sieciami alternatywnymi lub drugoplanowymi. Są to takie sieci dystrybucyjne jak Nju mobile, Heyah, Red Bull Mobile czy Plush. Na przykład Przedsiębiorca telekomunikacyjny - Operator infrastrukturalny Orange Polska S.A. jest właścicielem sieci dystrybucyjnej działającej pod marką Orange oraz drugiej alternatywnej sieci dystrybucyjnej działającej pod marką Nju mobile. Wydaje się, że do podobnej kategorii możemy zaliczyć sieć a2mobile, której właścicielem jest operator infrastrukturalny Areo2. Chociaż w tym przypadku a2mobile możemy też nazwać siecią podstawową operatora Areo2.

 

Marka sieci Logo MNO Data uruchomienia
Heyah T-Mobile Polska 26.02.2004
Red Bull Mobile P4 2.09. 2011
MTV Mobile T-Mobile Polska 29.03.2012
nju mobile Orange Polska 25.04.2013
Plush

Polkomtel

9.09.2014
a2mobile Areo2 7.09.2016

 

Trudna sytuacja operatorów wirtualnych w Polsce

Z uwagi na wojny cenowe jakie przeszły przez nasz krajowy rynek telekomunikacyjny w latach  2013-2015 ceny detaliczne i hurtowe (MTR) usług telefonii komórkowej są wyjątkowo niskie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Przy tak nisko ustawionych cenach detalicznych przez głównych graczy na rynku (operatorzy infrastrukturalni), trudno jest operatorom wirtualnym zaproponować konkurencyjne ceny. Są oni przecież uzależnieni od cen hurtowych jakie zaproponują im operatorzy z infrastrukturą. Dlatego też wielu operatorów MVNO po wejściu na nasz rynek szybko się z niego wycofało. Taki los spotkał sieci dziłające pod marką Mobilking, MyAvon, Carrefour Mova. Spektakularnym przykładem słabej kondycji operatorów MVNO jest Vectone Mobile, który w październiku 2015 roku zbankrutował po kilku tygodniach od  rozpoczęcia działalności.

baner reklamowy-1

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów

baner reklamowy-2