banner
Rozmawiaj taniej przez komórkę
Wybierz ofertę tylko SIM
wstęga

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Regulamin serwisu Super-SIM.pl

I. Informacje ogólne 

 1. - Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Super-SIM.pl , zakres odpowiedzialności oraz inne informacje.
 2. - Korzystając z serwisu Super-SIM.pl  Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. - Super-SIM.pl pośredniczy w udostępnianiu usług świadczonych przez Dostawców Usług.   W takiej sytuacji do usług Super-SIM.pl zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Dostawców Usług zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez tych Dostawców.
 4. - Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

 
 II. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Super-SIM.pl - oznacza serwis ( platformę ) należący do Centel-Net  Zakład Usługowo-Handlowy ul. Kostki Napierskiego 14 C 70-783 Szczecin.
Regulamin– niniejszy regulamin serwisu.
Użytkownik- oznacza każdą osobę,  w jakikolwiek sposób korzystającą z serwisu Super-SIM.pl
Usługi- oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Super-SIM.pl
Usługi pośrednictwa- umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z Dostawcami Usług telekomunikacyjnych .
Operator- przedsiębiorca telekomunikacyjny który, ogólnie mówiąc, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną ( linie , sieci, urządzenia stanowiące razem publiczną sieć telekom.) Operator może oczywiście być uprawniony do świadczenia usług  telekomunikacyjnych

Dostawca Usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dostawca Usług nie musi posiadać własnej infrastruktury - może korzystać z infrastruktury innego Operatora
Abonament- usługa polegająca na zapewnieniu Abonentowi gotowości  Operatora ( Dostawcy Usług) do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz umożliwieniu  Abonentowi korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.

Abonent - osoba, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i korzysta z Abonamentu.
Oferta bezterminalowa - oferta bez telefonu
publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników.

 

III. Warunki świadczenia usług  

 1. - Super-SIM.pl zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 2. - Serwis Super-SIM.pl nie ponosi odpowiedzialności i za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
 3. - Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. - Zakazane jest korzystanie z serwisu Super-SIM.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. - Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami

IV. Zasady świadczenia usług  

 1. - Klient zapoznaje sie z przedstawinymi ofertami różnych Operatorów na platformie Super-SIM.pl
 2. - Kient wybiera określoną ofertę i zostaje przekierowany do dedykowanej podstrony www Operatora.
 3. - Klient może podać telefon kontaktowy ( wypełniając formularz telemarketingowy) w celu przedstawienia mu oferty handlowej przez Przedstawiciela Operatora GSM lub jego Autoryzowanego Dealera

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. - Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Zakład Usługowo-Handlowy Centel-Net ul. Kostki Napierskiego 14 C  70-783 Szczecin.
 2. - Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. - Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Super-SIM.pl

 

 •  

VI. Odpowiedzialność  za korzystanie przez użytkowników z platformy Przeniesienie.com

 1. - Super-SIM.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu Super-SIM.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. - Super-SIM.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu Super-SIM.pl w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 3. - Super-SIM.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji
 4. - Dane publikowane wSuper-SIM.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

 VII. Prawa własności intelektualnej

 1. - Super-SIM.pl udostępnia w  swoim serwisie  chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę .
 2. - Użytkownicy serwisu Super-SIM.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. - Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 
 VIII. Ochrona prywatności

 

 1. - Super-SIM.pl w pełni respektuje  prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2.  - Dane osobowe zebrane w formularzach są wykorzystywane wyłącznie przez serwis Super-SIM.pl  i/lub przez Dostawców Usług  w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Dostawców Usług.
 3. - W przypadku usług telekomunikacyjnych serwis Super-SIM.pl zastrzega sobie możliwość przekazywania danych osobowych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane tylko Dostawcom Usług telekomunikacyjnych lub ich Autoryzowanym Przedstawicielom  , z którymi PSuper-SIM.pl podpisało stosowne umowy

IX. Ochrona danych osobowych

 1. - Administratorem danych osobowych Użytkowników są Dostawcy Usług, z którymi współpracuje Super-Sim .
 2. - Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług..

X. Postanowienia końcowe

 1. - Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.
 2. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa
bannerbanner
wstęga

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów


Sprawdź
jaki będzie

twój następny telefon komórkowy


Wyszukiwarka
telefonów
promocyjnych

NFC płatności zbl.
Czytnik linii papilar.
USB typ C

Wyszukiwanie wg żądanych kryteriów

baner reklamowy-1 baner reklamowy-2
Ta strona używa cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ