banner
Rozmawiaj taniej przez komórkę
Wybierz ofertę tylko SIM
wstęga

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Regulamin serwisu Super-SIM.pl

I. Informacje ogólne 

 1. - Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Super-SIM.pl , zakres odpowiedzialności oraz inne informacje.
 2. - Korzystając z serwisu Super-SIM.pl  Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. - Super-SIM.pl pośredniczy w udostępnianiu usług świadczonych przez Dostawców Usług.   W takiej sytuacji do usług Super-SIM.pl zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Dostawców Usług zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez tych Dostawców.
 4. - Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

 
 II. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin– niniejszy regulamin serwisu.
Użytkownik- oznacza każdą osobę,  w jakikolwiek sposób korzystającą z serwisu Super-SIM.pl
Usługi- oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Super-SIM.pl
Usługi pośrednictwa - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z Dostawcami Usług telekomunikacyjnych .
Operator- przedsiębiorca telekomunikacyjny który, ogólnie mówiąc, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną (linie , sieci, urządzenia stanowiące razem publiczną sieć telekom.) Operator może oczywiście być uprawniony do świadczenia usług  telekomunikacyjnych.

Dostawca Usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dostawca Usług nie musi posiadać własnej infrastruktury - może korzystać z infrastruktury innego Operatora
Abonament - usługa polegająca na zapewnieniu Abonentowi gotowości  Operatora ( Dostawcy Usług) do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz umożliwieniu  Abonentowi korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.

Abonent - osoba, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i korzysta z Abonamentu.
Oferta bezterminalowa - oferta bez telefonu
publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników.

 

III. Warunki świadczenia usług  

 1. - Super-SIM.pl zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
 2. - Serwis Super-SIM.pl nie ponosi odpowiedzialności i za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
 3. - Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. - Zakazane jest korzystanie z serwisu Super-SIM.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. - Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami

IV. Zasady świadczenia usług  

 1. - Klient zapoznaje sie z przedstawinymi ofertami różnych Operatorów na platformie Super-SIM.pl
 2. - Kient wybiera określoną ofertę i zostaje przekierowany do dedykowanej podstrony www Operatora.
 3. - Klient może podać telefon kontaktowy (wypełniając formularz telemarketingowy) w celu przedstawienia mu oferty handlowej przez Przedstawiciela Operatora GSM lub jego Autoryzowanego Dealera

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. - Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać mailem na adres kn@centel.pl.
 2. - Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. - Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Super-SIM.pl

 

VI. Odpowiedzialność za korzystanie przez użytkowników z platformy Super-sim.pl

 1. - Super-SIM.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu Super-SIM.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. - Super-SIM.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu Super-SIM.pl w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 3. - Super-SIM.pl dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji
 4. - Dane publikowane w Super-SIM.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

 VII. Prawa własności intelektualnej

 1. - Super-SIM.pl udostępnia w  swoim serwisie  chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę .
 2. - Użytkownicy serwisu Super-SIM.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. - Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 
 VIII. Ochrona prywatności

 

 1. - Super-SIM.pl w pełni respektuje  prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2.  - Dane osobowe zebrane w formularzach są wykorzystywane wyłącznie przez serwis Super-SIM.pl  i/lub przez Dostawców Usług  w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Dostawców Usług.
 3. - W przypadku usług telekomunikacyjnych serwis Super-SIM.pl zastrzega sobie możliwość przekazywania danych osobowych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane tylko Dostawcom Usług telekomunikacyjnych lub ich Autoryzowanym Przedstawicielom , z którymi PSuper-SIM.pl podpisało stosowne umowy

IX. Ochrona danych osobowych

 1. - Administratorem danych osobowych Użytkowników są Dostawcy Usług, z którymi współpracuje Super-Sim .
 2. - Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług..

X. Postanowienia końcowe

 1. - Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 2. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa
bannerbanner
.
baner reklamowy-5

Wyszukiwarka
okazji

Znajdź najlepsze ceny popularnych telefonów

baner reklamowy-4
Ta strona używa cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

.