Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Operatorzy nie chcą rezygnować z opłat roamingowych

Dodano: 17.05.2017

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi UE od 15 czerwca br. ma nastąpić całkowite zniesienie opłat roamingowych na obszarze Unii. Tymczasem większość operatorów krajowych nie chce rezygnować z tych opłat. Chce je jedynie trochę zmniejszyć wykorzystując do tego celu mechanizm ,,fair use polisy" (polityka uczciwego korzystania z roamingu).

Roaming tak jak w domu

Przepisy wprowadzające zniesienie opłat roamingowych określane są nazwą RLAH ( roam-like-at-home), ponieważ wprowadzają zasadę rozliczeń kosztów połączeń w roamingu tak jak w kraju. Zasada RLAH oznacza, że dodatkowa opłata roamingowa nie będzie pobierana, a operator będzie rozliczał połączenia wg krajowej ceny detalicznej. Zgodnie z uregulowaniami Komisji Europejskiej, bezpłatny roaming nie będzie miał planowanego wcześniej ograniczenia czasowego do korzystania maksymalnie 90 dni w roku. Będą natomiast mechanizmy obronne chroniące operatorów przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów (fair use polisy).

 

Polityka uczciwego korzystania z roamingu

Zgodnie z zasadami ,,fair use polisy" operatorzy mogą dodatkowo nałożyć na nieuczciwych klientów opłatę roamingową w wysokości nie większej niż maksymalne stawki hurtowe w roamingu tj. obecnie będą to takie wartości jak: 0,032 euro za minutę rozmowy, 0,01 euro za SMS i 7,7 euro za 1 GB. Są to stawki według których operatorzy rozliczają się wzajemnie za zakończenie połączenia w swojej sieci. Te dodatkowe opłaty roamingowe mogą być nakładane tylko w sytuacji nadużyć ze strony nieuczciwych klientów. Nadużycia te są jasno sprecyzowane i określają je przejrzyste wskaźniki jak:

1. przewaga wykorzystania roamingu nad wykorzystaniem krajowym oraz przewaga pobytu w innym państwie członkowskim UE nad pobytem w kraju (logowanie do sieci operatora oferującego roaming) zaobserwowana przez okres przynajmniej czterech miesięcy;

2.  długi okres braku aktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w roamingu;

3. korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego użytkownika w ramach roamingu.

Usługa „roam like at home” jest przeznaczona przede wszystkim dla podróżnych. W przypadkach nadużyć operator będzie musiał udowodnić, że nieprawidłowości występowały przez okres co najmniej czterech miesięcy. Jeżeli na przykład spędzamy dwa miesiące z czterech za granicą oraz jeżeli wykorzystywaliśmy w tym czasie sieć komórkową w większym stopniu za granicą niż we własnym kraju to operator może wysłać do nas ostrzeżenie. Po otrzymaniu ostrzeżenia będziemy mieli dwa tygodnie na wyjaśnienie sytuacji. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, operator będzie mógł nałożyć dodatkowe opłaty roamingowe (równe hurtowym stawkom roamingowym).

 

Polityka uczciwego korzystania z roamingu w UE została przedstawiona w Dzienniku Urzędowym UE jako rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. W dokumencie tym zapisano również, że Dostawca usług roamingu zobowiązany jest zgłosić stosowaną przez siebie politykę uczciwego korzystania krajowemu organowi regulacyjnemu (w Polsce UKE).

 

Najnowsze propozycje operatorów krajowych

W ostatnich dniach nastąpił wysyp nowych cenników roamingowych obowiązujących od 15 czerwca 2017 w większości krajowych sieci komórkowych. Prawie wszystkie propozycje (z wyjątkiem Orange) wprowadzają znaczne ograniczenia w usłudze ,,roam like at home". Naliczanie opłat roamingowych nie uzależnia się od zachowania klienta ale od przekroczenia sztywnie ustalonej rocznej puli minut w roamingu. Po przekroczeniu puli za każdą minutę naliczana ma być opłata przewidziana w ,,fair use polisy" za nadużycia przez nieuczciwych klientów. Dotyczy to zarówno połączeń wychodzących jak i połączeń przychodzących w roamingu. Wynika z tego, że oferty typu no-limit są nielimitowane tylko w kraju.

 

Wnioski

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej dostawca usług roamingu powinien dostarczać te usługi po cenach krajowych klientom podróżującym okresowo po Unii Europejskiej.

2. Operator krajowy może zastosować dodatkowe opłaty roamingowe jedynie w przypadku stwierdzenia, że zachowanie abonenta jest nieuczciwe i narusza zasady ,,fair use polisy"

3. Podstawowym założeniem stosowania polityki uczciwego korzystania z roamingu jest monitorowanie zachowań abonenta na przestrzeni wystarczająco długiego okresu (co najmniej czterech miesięcy)

 

 

Autor: Krzysztof Nieścioruk
Źródło: www
Komentarze

ken 2017-05-17 02:04

Brawo Orange. Kto by się spodziewał, że to jest najbardziej uczciwy operator na naszym rynku telefonii komórkowej.


Kaz44 2017-05-17 11:43

W cennikach operatorów np. Plusa czy T-Mobile nawet połączenia przychodzące w roamingu mają być płatne po przekroczeniu określnej puli minut. Jest to w większości 5 gr /minutę. W Plusie pula ta wynosi 300 minut na rok. W T-Mobile jest to 1500 minut.


Prawnik 2017-05-17 11:46

Czy nie ma żadnych narzędzi prawnych aby przywołać do porządku operatorów. Wydaje mi się , że tu powinien wkroczyć zdecydowanie UOKiK lub UKE

Strona:1 z 1
Zobacz więcej wiadomości
baner reklamowy-1 baner reklamowy-2