Ranking ofert abonamentowych ,, tylko sim"

Sonda
SONDA : Która sieć ma najlepszą ofertę ,,tylko sim,,
Play
Orange
Plus
T-Mobile
Nju mobile
Heyah
Red Bull Mobile

Dlaczego trudno zrozumieć oferty operatorów?

Dodano: 02.03.2013

 

Na pewno każdy z nas czytając regulaminy ofert promocyjnych dotyczące usług telefonii komórkowej zastanawiał się, dlaczego treść takich dokumentów jest dla nas tak mało zrozumiała. Pomimo, że ostania nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego (art. 56 ust.3) narzuca operatorom warunek jasnej i zrozumiałej formy umowy to niestety dotychczasowa praktyka w tym zakresie dużo się nie zmieniła. A cel jest w zasadzie tylko jeden. Klient zasypany ogromem różnorodnych informacji ma odnieść wrażenie, że kupuje wyjątkowo korzystna ofertę, w której otrzymuje bardzo duże upusty. Wysoki stopień konkurencyjności rynku spowodował, że oferty operatorów na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się zbliżone w zakresie wysokości abonamentów i przypisanych do nich pakietów minut czy pakietów danych.

Nowelizacja ustawy PT wprowadza również wymóg, aby elementy usług składających się na opłatę abonamentową były przedstawione w sposób jasny i zrozumiały. Czy zatem warunek ten będzie spełniony jeżeli w regulaminie promocji nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym, że sms-y nie są rozliczane w ramach opłaty abonamentowej lub, że abonament nie obejmuje połączeń do sieci stacjonarnych itp.

Ostatnio jednak można zauważyć pewne pozytywne zmiany porządkujące w zakresie samej filozofii konstruowania ofert. Dokumentem wyjściowym do analizy jest przede wszystkim cennik standardowy usług danego operatora. Na bazie tego cennika tworzone są dalej oferty promocyjne. Z reguły cennik standardowy zawiera wyszczególnienie rodzajów taryf i wysokości abonamentów z przyporządkowanymi pakietami minut lub pakietami złotówek ( w przyp. Play), stawki za minutę połączenia do sieci krajowych poza abonamentem, stawki za SMS-a czy MMS-a itp. Warto tu zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłaty za minutę połączenia poza abonamentem. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli chcemy wybrać w miarę niski abonament i mieć swobodę w zakresie przekraczania przyznanego nam pakietu minut. W tym zakresie operator Play ze stawką 19 gr/min (cennik oferty Formuła) pozostawił konkurencję daleko w tyle. U pozostałych operatorów koszt połączenia poza abonamentem, do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, kształtuje się od 0,29 zł/min do 0,49 zł/min.

Analizując oferty operatorów warto na samym początku zapoznać się z cennikiem standardowym, ponieważ to ten cennik stanowi odniesienie do wyliczenia tzw. ulgi, jaką otrzymuje abonent w ofercie promocyjnej. Jeżeli ceny standardowe u danego operatora są ustawione wysoko to w ofertach promocyjnych, aby być konkurencyjnym, udziela się dużych upustów. Zawyża się w ten sposób wartość udzielonej abonentowi ulgi, co umożliwia wprowadzenie wyższych kar za przedterminowe zerwanie umowy.

 Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne w przypadku, gdy abonent zerwie umowę przed upływem terminu, na jaki została zawarta, to operatorowi przysługuje roszczenie z tego tytułu. Roszczenie to jednak nie może być większe niż wartość tzw. ulgi, jaką otrzymał abonent w ramach podpisanej umowy. Roszczenie to pomniejsza się odpowiednio o wartość wynikającą ze stopnia ,,skonsumowania umowy” czyli z proporcji długości okresu w którym abonent korzystał z oferty do całego okresu trwania umowy. Zgodnie z zaleceniem UOKiK ulga taka powinna być odpowiednio skalkulowana przez operatora i powinna obejmować wszystkie upusty przyznane abonentowi w momencie zawarcia umowy, z których abonent korzysta w trakcie trwania umowy. Przy wyliczaniu całkowitej ulgi uwzględnia się takie elementy jak:

- rabat w stosunku do opłaty abonamentowej w standardowym cenniku.

- rabat w zakresie dodatkowych usług przyznanych w momencie aktywacji, których abonent nie może samodzielnie deaktywować w trakcie trwania umowy.

- obniżenie opłaty aktywacyjnej wyszczególnionej w standardowym cenniku. W tym zakresie prym w sensie negatywnym wiedzie operator Orange, który w swoich taryfach Smart Plan ustanowił opłatę aktywacyjną na poziomie 300,- zł ( w Play – 99 zł).

- obniżenie opłaty za zakup urządzenia typu telefon, modem, tablet. Wysokość ulgi wylicza się w stosunku do cen bez promocji. Ceny te operator ustala samodzielnie i często są one zawyżone w stosunku do cen rynkowych.

Warto tez wiedzieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PT w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinna znaleźć się informacja o wysokości opłat należnych operatorowi w sytuacji rozwiązania umowy przez abonenta.

Jak zatem widać dokładna analiza i porównanie ofert operatorów nie jest łatwym zadaniem.

Krzysztof Nieścioruk

Autor: j.w.
Źródło: własne
Komentarze
Brak komentarzy
Zobacz więcej nowości
baner reklamowy-1 baner reklamowy-2